Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

goodtea
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
goodtea
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
goodtea
2337 7d8b 420

March 28 2019

7585 1cf8 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadunkellicht dunkellicht

February 21 2019

goodtea
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vianutt nutt

February 18 2019

goodtea
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabukazla bukazla

February 15 2019

goodtea
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viabatgirl batgirl
goodtea
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaBalladyna Balladyna
goodtea
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viacontigo contigo
goodtea
7247 f6dd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCattleya Cattleya
goodtea
goodtea

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

February 12 2019

goodtea
0273 b906 420
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viashitsuri shitsuri
goodtea
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
goodtea
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viashitsuri shitsuri
goodtea
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
goodtea
6813 d652 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabukazla bukazla

February 11 2019

goodtea
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
goodtea
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl