Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

goodtea
3916 8195 420
goodtea
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaawakened awakened

June 13 2019

goodtea
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

June 09 2019

goodtea
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'

June 08 2019

goodtea
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"

July 08 2019

goodtea
3916 8195 420
goodtea
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaawakened awakened

June 13 2019

goodtea
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

June 09 2019

goodtea
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'

July 08 2019

goodtea
3916 8195 420
goodtea
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaawakened awakened

June 13 2019

goodtea
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

July 08 2019

goodtea
3916 8195 420
goodtea
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaawakened awakened
goodtea
3916 8195 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl