Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

goodtea
8503 052b 420
Reposted fromipo ipo viaselsey selsey
goodtea
goodtea
7252 42d6 420
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaselsey selsey
goodtea
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakikkeer kikkeer
goodtea
6023 daaa 420
Reposted fromslodziak slodziak viagotarina gotarina
goodtea
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagotarina gotarina
goodtea
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
goodtea
goodtea
5837 7e85 420
Reposted fromnazarena nazarena viaselsey selsey

October 07 2018

goodtea
7849 e68a 420
Reposted fromdaelmo daelmo viabukazla bukazla
goodtea
(...)w życiu o to chodzi, żeby mieć przy sobie takiego kogoś, przy kim będziemy mogli być sobą, przy którym będziemy czuli się wyjątkowo. Tak dobrego dla nas, że da nam wolność, takiego kogoś, przy kim szare dni wcale nie są szare, takiego kogoś kto wyrzeknie się trochę siebie dla nas, takiego kogoś, kto sprawi nam radość swoim uśmiechem, głosem, zapachem, sposobem poruszania się, taki ktoś, kto zmieni zwyczajne w niezwyczajne i zaakceptuje nas ze wszystkimi wadami, po prostu takimi jakimi jesteśmy. 
— Gabriela Gargaś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
goodtea
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

September 30 2018

goodtea
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
goodtea
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.

September 29 2018

goodtea
Reposted frombluuu bluuu viacorvax corvax
goodtea
goodtea
2489 0424 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax

September 28 2018

goodtea
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
goodtea
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna

September 27 2018

goodtea
1673 e830 420
Reposted fromseaweed seaweed viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl