Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

goodtea
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska

January 21 2018

goodtea
2835 e283 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakrolfasolek krolfasolek

January 07 2018

goodtea
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie
— Piotr Adamczyk

January 01 2018

goodtea
Muzyka potrafi przywołać żywe
wspomnienia, czasami tak wyraźnie, że aż serce boli.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet

December 29 2017

goodtea
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viatobecontinued tobecontinued
goodtea
goodtea
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj

December 28 2017

December 21 2017

December 18 2017

goodtea
9674 0f48
Reposted fromIrishlad70 Irishlad70 viaMigotliwa Migotliwa
goodtea
0206 8add 420

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viaMigotliwa Migotliwa
goodtea
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

December 05 2017

goodtea
Reposted fromFlau Flau viaawakened awakened

November 19 2017

goodtea
2821 0bbc
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
goodtea
Najładniej uśmiechają się Ci, którzy cierpią. Najpiękniejsze oczy mają Ci, którzy dużo płaczą. Najlepiej słuchają Ci, których nikt nie słucha.
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
goodtea
- Na pustyni jest się trochę samotnym. 
- Równie samotnym jest się wśród ludzi.
— Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
goodtea
1284 d619 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
goodtea
6188 c7e0 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
goodtea
1292 e9ed 420

November 17 2017

goodtea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl