Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

goodtea
3916 8195 420
goodtea
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaawakened awakened

June 13 2019

goodtea
2537 1a2a 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened

June 09 2019

goodtea
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'

June 08 2019

goodtea
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"

May 21 2019

goodtea
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
goodtea
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
goodtea
2337 7d8b 420

March 28 2019

7585 1cf8 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadunkellicht dunkellicht

February 21 2019

goodtea
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vianutt nutt

February 18 2019

goodtea
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabukazla bukazla

February 15 2019

goodtea
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viabatgirl batgirl
goodtea
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaBalladyna Balladyna
goodtea
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viacontigo contigo
goodtea
7247 f6dd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCattleya Cattleya
goodtea
goodtea

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn

February 12 2019

goodtea
0273 b906 420
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viashitsuri shitsuri
goodtea
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl