Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

goodtea
2542 dd23 420
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.

October 17 2017

goodtea
6478 5520 420
Reposted fromhawke hawke viaStoneColdSober StoneColdSober
goodtea
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
goodtea
3487 a93b 420
Reposted fromturquoise turquoise viaStoneColdSober StoneColdSober
8374 7504 420
Reposted fromohnina ohnina viadreamadream dreamadream

October 15 2017

goodtea

October 12 2017

goodtea
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaperfectsense perfectsense

October 11 2017

goodtea
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne

October 08 2017

goodtea
'Czuję tylko obojetność
Dryfuję samemu w tą ciemność'
— PlanBe - sam
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

October 05 2017

Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaBalladyna Balladyna
goodtea
1673 ff2a 420
Reposted fromsratatata sratatata viasilence89 silence89
goodtea
Najgorsze uczucie jakiego doświadczyłem do tej pory? To, że nikt na mnie nie czeka, nie myśli o mnie i nie cieszy się na mój widok
goodtea
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viabukazla bukazla
4505 f794 420

wanderthewood:

Nant Ffrancon Pass, Snowdonia, Wales by digital_editz

goodtea
7458 8678 420
Reposted frompesy pesy viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl