Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

goodtea
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viamyfuckingreality myfuckingreality

July 27 2017

goodtea
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

July 14 2017

goodtea
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vianiskowo niskowo
goodtea
1676 f955 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
goodtea
5324 45e5 420
Reposted fromnataliablus nataliablus viabukazla bukazla

July 09 2017

goodtea
Największym błędem, jaki popełnia większość ludzi, jest to, że zanim zaczną działać, czekają aż lęk ustąpi lub zniknie. Tacy ludzie zazwyczaj czekają w nieskończoność.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
goodtea
Nie śledzę Facebooka, bo informacja o tym, że dziecko koleżanki ze szkoły zaczęło ząbkować, albo że sąsiad pojechał na wakacje za granicę, niczego nie zmieniają w moim życiu, a wręcz mnie nie obchodzą.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
goodtea
1015 0c70 420
Reposted frombutterbeer butterbeer viabukazla bukazla
goodtea
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabukazla bukazla

June 24 2017

goodtea
Słowa należy ważyć. Raz wypowiedzianych nie sposób cofnąć.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica

June 20 2017

goodtea
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

June 18 2017

goodtea
4813 9b93 420
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viabukazla bukazla
goodtea
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viabukazla bukazla
goodtea
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabukazla bukazla
9145 20b3 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viabukazla bukazla
goodtea

CZAS ZMIENIA PUNKT WIDZENIA

Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viabukazla bukazla
7400 fa8e 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabukazla bukazla
goodtea
8681 900b 420
Reposted fromretaliate retaliate viabukazla bukazla
goodtea
3856 f81b 420
Reposted frombukazla bukazla
goodtea
3877 696c 420
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl