Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

goodtea
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viabukazla bukazla
goodtea
Alkohol, jedzenie, seks, trening czy narkotyki to tylko niektóre przykłady chwilowych, powierzchownych przyjemności. Uczucie euforii zawsze trwa tylko przez jakiś czas, dlatego ciągle potrzebujemy nowych zastrzyków adrenaliny. Pewne amerykańskie badania pokazują, że po upływie trzech miesięcy nowa praca, związek czy właśnie zakupione mieszkanie nie robią już na nas większego wrażenia. Zaczynamy na przykład kupować więcej, nie zaznając ukojenia. Czy nigdy się nie nauczymy? Wielu ludzi jest przekonanych, że kolejny związek, remont, urlop, dziecko, praca i tak dalej wreszcie uszczęśliwi ich „na dobre”.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

October 28 2018

goodtea
Widzimy to, co chcemy widzieć. Słyszymy to, co chcemy słyszeć. 
— Joy Fielding
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

October 22 2018

goodtea
7438 bbce 420
Reposted fromnazarena nazarena viapodprzykrywka podprzykrywka

October 21 2018

goodtea
6624 1474 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
goodtea
9019 f79d 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
goodtea
Wszędzie można znaleźć furtkę do raju. Ważne, by być tam, gdzie nasza dusza najlepiej pasuje.
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
goodtea
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viabukazla bukazla
goodtea
goodtea
goodtea
8265 6e44 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabukazla bukazla
goodtea
Reposted frombluuu bluuu viabukazla bukazla

October 13 2018

goodtea
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny

October 08 2018

goodtea
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaselsey selsey
goodtea
8503 052b 420
Reposted fromipo ipo viaselsey selsey
goodtea
goodtea
7252 42d6 420
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaselsey selsey
goodtea
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakikkeer kikkeer
goodtea
6023 daaa 420
Reposted fromslodziak slodziak viagotarina gotarina
goodtea
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagotarina gotarina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl